Thursday, September 13, 2012

Huwag nang mag-tiis! Kumain ng Kamatis!

Mamula-mula, bilog, maasim! Ano ito? Syempre, kamatis! Maraming nagsasabi na gulay daw ang kamatis, pero hindi, prutas po ito! :) Kumakain ka ba nito? Kung oo, pwes, basahin mo kung bakit ka dapat matuwa sa pag-kain ng kamatis! Nariyan sa ibaba ang mga magagandang benepisyo sa pag-kain ng kamatis.

1.) Nakaka-ganda ng kutis. Ang maramihang pag-kain ng kamatis ay nakakaganda sa kutis at kulay ng balat.

2.) Ang kamatis ay blood purifier. Ibig sabihin ay may kakayahan itong linisin ang ating dugo nang sa gayon ay pwedeng maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit.

3.) Ang pag-kain ng kamatis ay maganda para sa ating atay at bituka. Ang palagiang pag-kain nito ay maganda para maiwasan ang pagkakaroon ng cirrhosis at kidney stones dahil sa taglay nitong oxalic acid na mainam para sa katawan ng tao.

4.) Ang kamatis ay may Lycopene, o ang syang nagpapakulay ng pula sa kamatis, ay maganda para sa puso ng tao at nilalabanan at pinipigilan ang sobrang bilis na pagdami ng lahat ng uri ng mga cancer cells sa tao. Ilan sa mga kanser na kayang labanan ng pag-kain ng kamatis ay ang mga sumusunod: prostate cancer, cervical cancer, cancer of the stomach, rectum, pharynx at oesophageal cancers.

5.) Ito ay may taglay na Vitamin K na makakaiwas sa pagkakaroon ng hemorrhages.

6.) Ang mga lipids na taglay ng kamatis ay syang sumisipsip sa mga mantika, at kolesterol sa ating mga ugat na syang mainam sa pangangalaga ng ating puso.

7.) Merong coumaric acid at chlorogenic acid ang kamatis na syang lumalaban sa mga nitrosamines . Ang nitrosamines ay nakukuha sa paninigarilyo.

8.) Ang kamatis ay may bitamina A na maganda para sa ating paningin. Maiiwasan nito ang paglabo ng mga mata, pagkabulag, at night blindness.

9.) Ang kamatis ay maganda para sa ating mata, kutis, buhok at ngipin. Pwedeng ipahid ang katas nito sa sun burn para mapabilis ang paghilom nito. Ang palagiang pag-kain ng kamatis ay makakatulong na maprotektahan ang ating kutis sa Ultra violet rays mula sa araw. Katumbas nito ay ang pag-lagay ng sun screen sa ating balat.

10.) Nakakatulong ang kamatis para maiwasan ang pagkakaroon ng Urinary track infections.

Mga pinagkuhanan ng impormasyon:

Unang pinagkuhanan
Ikalawang pinagkuhanan
Ikatlong pinagkuhanan
Ika-apat na pinagkuhanan

Ayon sa inyong nabasa, napatunayan ba na maganda talaga ang kamatis sa kalusugan natin? May mga ilan sa atin na diring diri na kainin ito, ang iba pa ang ay takot sa mga ito. Pero, ang mga ito naman ang magbibigay sa atin ng sapat na nutrisyon, ang mga pagkaing ito ang tutulong sa pagpapahaba ng buhay natin.

Kung hindi kaya kumain ng kamatis ay marami namang luto na gawin para mas maging malasa ito. Pero mas masustansya at purong matatanggap ng katawan natin ang mga sustansyng taglay ng kamatis kung ito ay kakainin natin nang hilaw.

Kaya sa susunod, 'wag nang mag-dalwang isip na kumain ng kamatis. Ihain agad ito at kainin, dahil ang kapalit naman nito ay mas magandang kalusugan! :)

No comments:

Post a Comment

Kilalang Mga Post